Биологија, Душанка Караџић одељења 8/1, 8/2


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,
Овим путем желим да вам појасним како ће функционисати настава биологије у наредном периоду. У обавези сте да пратите предавања према распореду, а након предавања овде ћете добијати презентације са најважнијим чињеницама и објашњењима (нешто што бисмо у нормалним околностима писали на табли рецимо). Преписаћете материјал у свеске, а на крају сваке презентације добићете одређени задатак за ту недељу. Урађени домаћи задатак можете фотографисати (или га радити у електронској форми, ако вам је лакше), затим послати на овај мејл:
duda.biologija@gmail.com.

Сваки послати мејл мора имати у наслову (subject-u) овим редоследом написано: одељење, име и презиме, број домаћег задатка.
Kонсултације обављамо средом око 12 часова Наставница Душанка Kараџић.

ВЕЖБЕ ЗА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – БИОЛОГИЈА
ГРАДИВО ЗА ПЕТИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
РЕШЕЊЕГРАДИВО ЗА ПЕТИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
ГРАДИВО ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
РЕШЕЊЕГРАДИВО ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
ГРАДИВО ЗА СЕДМИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
РЕШЕЊЕГРАДИВО ЗА СЕДМИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
ГРАДИВО ЗА ОСМИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
РЕШЕЊЕГРАДИВО ЗА ОСМИ РАЗРЕД (ВЕЖБЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ)
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ; БИОЛОГИЈА: ТЕСТ И АНАЛИЗА
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ – (снимак од 13.50″)
Поштовани осмаци, мала помоћ при спремању завршног испита (Биологија).
Испод можете наћи две презентације (Бескичмењаци и Кичмењаци – основне карактеристике), као и скрипту из биологије као помоћ за завршни испит
На овом ЛИНКУ налази се Скрипта из биологије (кликнути на линк)
19.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Загађивање земљишта и нестајање врста (РТС)
Лекција је подељена на две (доње) презентације:
1. Загађивање и ерозија земљишта 2. Нестајање биљних и животињских врста..
ЗАГАЂИВАЊЕ И ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА
НЕСТАЈАЊЕ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА
24.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Климатске промене (РТС)
26.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Одрживи развој (РТС)
31.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Биодиверзитет (РТС)
02.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Природни ресурс (РТС)
07.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Животна средина и одрживи развој – утврђивање (РТС)
09.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Отпад и рециклажа (РТС)
14.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Грешке у биологији и српском – мултидисциплинарни час (РТС)
16.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Енергетска ефикасност (РТС)
21.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Отпад и рециклажа -обнављање (РТС)
Рециклажа метала
Рециклажа папира
Рециклажа пластике
Рециклажа стакла
Рециклажа биоотпада – компостирање
28.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Одрживи развој, тематско понављање (РТС)
05.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Савремени начин живота (РТС)
07.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Еколошка култура (РТС)
12.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Животна средина, здравље и еколошка култура (РТС)
14.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Цитологија, животни процеси и дрво живота (РТС)
19.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Ботаника и еволуција; припремна настава (РТС)
21.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зоологија: припремна настава (РТС)
26.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Антропологија – систематизација; припремна настава (РТС)
28.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Задаци из биологије; припремна настава (РТС)