Презентације ученика – Историја 6/1, 6/2, 6/3


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци, 
Ово је место за ваше презентације из предмета Историја – 6. разред

Презентација ученице Х.Т. (VI/1) – Моравска Србија у борби против Турака
Презентација ученика Л.Р. (VI/1) – Српска деспотовина
Презентација ученика Л.Р. (VI/1) – Пад балканских држава под османску власт
Презентација ученика M.Л. (VI/3) – Бартоломео Дијас
Презентација ученика А.И. (VI/3) – Васко да Гама
Презентација ученице Ђ.Ж. (VI/3) – Кристифор Колумбо
Презентација ученика П.П. (VI/2)Фернандо Магелан
Презентација ученика П.П. (VI/2)Биљне и животињске врсте Америке
Презентација ученице Д.К. (VI/2)Америго Веспучи
Презентација ученика Н.М. (VI/3) – Банке у средњем веку
Презентација ученика С.Г. (VI/3) – Леонардо да Винчи
Презентација ученице А.Ј. (VI/3) Мануфактура
Презентација ученика Л.Р. (VI/1) – Апсолутистичке монархије