Oдељењe IV/3 – Теодора Ћулибрк


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги четвртаци, сваког дана ћете добијати материјал и упуства за рад. Потребно је да ваше радове сликате и шаљете у договорено време, а након тога ћемо вршити проверу. Шта год вам није јасно, или имате додатно питање, слободно мi пишите.
Уколико вам затреба, ево мог мејла
teodorauf@outlook.com. Срећно!

IV/3 у биоскопу
СРПСКИ ЈЕЗИК
23.03.2020. Писање сугласника Ј
25.03.2020 – Мрав доброг срца – Б. Црнчевић (аудио снимак)
27.03. 2020 – Бројеви
Бројеви – видео лекција
30.03. 2020Писање састава: Моја омиљена животиња
31.03.2020. – Врста и служба речи, утврђивање
01.04.2020Босоноги и небо – Б. Црнчевић
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Босоноги и небо – Б. Црнчевић, обрада (РТС)
Босоноги и небо – Б. Црнчевић (аудио снимак)
02.04.2020 . – Олданини вртови – Гроздана Олујић (аудио снимак)
03.04.2020
Задатак: Илустровати бајку „Олданини вртови“
06.04.2020Пишемо извештај,вест, поруку, позивницу, писмо, дневник;
Домаћи задатак:
Написати вест и извештај користећи податке:
Тема: Договор о учењу на даљину
Време: 16.04. 2020. у 9 часова
Место: Вибер група
Учесници: Ђаци IV/3 и учитељица
Исход: Учесници договора су се усагласили да ће задатке радити сваког дана као и да ће све своје радове слати учитељици у договорено време.
07.04.2020„Циганин хвали свога коња“ Јован Јовановић Змај
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Циганин хвали свога коња“ Ј.Ј.Змај, обрада (РТС)
Циганин хвали свога коња“ Ј.Ј.Змај (Аудио снимак)
Домаћи: прочитати песму, и анализирати давањем одговора на питања у свесци
08.04.2020„Циганин хвали свога коња“; утврђивање
Ученици треба да илуструју и науче напамет песму
09.04.2020Приче о медијима масовне комуникације
Домаћи задатак:
Истраживачким радом ученици треба да у Читанци пронађу најважније и најзанимљивије чињенице о сваком појединачном медију масовне комуникације.
10.04.2020Приче о медијима
13.04.2020Променљиве и непроменљиве врсте речи
ВидеоПроменљиве и непроменљиве врсте речи (ШколаПлус)
14.04.2020 – Правимо стрип
undefined
15.04.2020 Наводници и заграда
Домаћи задатак: „Маша и Раша“; стране 102 и 103
16.04.2020 Природа око мене
Домаћи задатак: Прочитати прилог и написати белешке о природи која те окружује када погледаш кроз прозор, станеш на улаз зграде или у двориште
21.04.2020 „Трешња у цвету“ – Милован Данојлић
„Трешња у цвету“ – Милован Данојлић (Аудио снимак)
22.04.2020 – Акцентоване и неакцентоване речи
Домаћи задатак: „Маша и Раша“; стране 94 и 95
23.04.2020 Скраћенице
Домаћи задатак: „Маша и Раша“; стране 106 и 107
24.04.2020 „Виолина“ – Мирослав Демак
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Виолина“ – Мирослав Демак (РТС)
Виолина“ – Мирослав Демак (аудио снимак)
27.04.2020 „Виолина“ – Мирослав Демак (групни рад)
28.04.2020 Разликовање гласова: Ч и Ћ; Џ и Ђ
Домаћи задатак: „Маша и Раша“; стране 96 и 97
29.04.2020 Просте и сложене реченице
Домаћи задатак: Написати 5 простих; 5 простих проширених и 5 сложених реченица
30.04.2020 Бројеви и именице – утврђивање
04.05.2020 Објекат, утврђивање
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Објекат (РТС)
05.05.2020 Правилна употреба знакова интерпункције
06.05.2020 Прилошке одредбе
07.05.2020 „Бескрајна прича“ Михаел Енде
„Бескрајна прича“ Михаел Енде (Аудио снимак)
07.05.2020 „Бескрајна прича“ Михаел Енде, утврђивање
09.05.2020 Када дедица не зна да прича причуЂани Родари
„Кад дедица не зна да прича приче“ Ђани Родари (Аудио снимак)
11.05.2020Када дедица не зна да прича причуЂани Родари, утврђивање
12.05.2020 ВРСТЕ РЕЧИ, ВЕЖБАЊЕ
13.05.2020 СЛУЖБА РЕЧИ, ВЕЖБАЊЕ
МАТЕМАТИКА
23.03.2020.Множење и дељење вишецифреног броја двоцифреним
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Множење и дељење вишецифреног једноцифреним бројем (РТС)
24.03.2020.Дељење вишецифреног броја једноцифреним
25.03.2020.Дељење вишецифрених бројeва
30.03. 2020 Дељење вишецифреним бројевима; утврђивање
01.04.2020.Множење и дељење вишецифреним бројевима; утврђивање
02.04.2020.РОГЉАСТА И ОБЛА ТЕЛА
Домаћи: 138,139 страна у Радној свесци
03.04.2020. – РОГЉАСТА И ОБЛА ТЕЛА
Домаћи: 140,141 страна у Радној свесци
06.04.2020. – КВАДАР И КОЦКА, ОБРАДА
Домаћи задатак: 142. и 143. страна у Радној свесци
07.04.2020. КВАДАР И КОЦКА, УТВРЂИВАЊЕ
Ученици решавају листић
08.04.2020.Зависност производа од промене чинилаца, обрада
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зависност производа од промене чинилаца (РТС)
09.04.2020.Сталност призвода
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Сталност призвода (РТС)
Домаћи задатак – Радна свеска 156. и 157. стр.
10.04.2020.Зависност количника од промене дељеника
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зависност количника од промене дељеника (РТС)
Домаћи задатак – Радна свеска 158. и 159. стр.
13.04.2020.Зависност количника од делиоца
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зависност количника од делиоца (РТС)
Домаћи задатак – Радна свеска 160. стр.
14.04.2020.Зависност количника од дељеника и делиоца
Видео Зависност количника од дељеника (наукица)
Домаћи задатак – Радна свеска 161. стр.
15.04.2020.Непроменљивост количника
Домаћи задатак – Радна свеска 162. стр.
16.04.2020.Математички изрази
Домаћи задатак – Радна свеска 163. стр.
21.04.2020.Математички изрази – вежбање
22.04.2020.Математички изрази и проблемски задаци
Листић и радна свеска – страна 164
23.04.2020.Математички изрази и проблемски задаци (вежбање)
Листић и радна свеска – страна 165
24.04.2020 – Задаци (вежбање)
27.04.2020 – Једначине са множењем и дељењем
Домаћи задатак – Радна свеска 166. стр.
28.04.2020 – Једначине са множењем и дељењем (вежбање)
Домаћи задатак – Радна свеска 167. стр.
29.04.2020 – Неједначине са множењем и дељењем
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неједначине, први део (РТС)
Домаћи задатак – Радна свеска 168. стр.; први задатак и задаци из свеске
30.04.2020 – Неједначине са множењем и дељењем, утврђивање
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неједначине, други део (РТС)
Домаћи задатак – Радна свеска 168. стр (остало)
04.05.2020 – Јединице мере за површину
05.05.2020 – Јединице мере за површину, утврђивање
06.05.2020 – Јединице мере за површину, вежбање
07.05.2020 – Површина квадра, обрада
Домаћи задатак – Радна свеска 145. стр (задаци: 1,2,3,6,9)
08.05.2020 – Површина квадра, утврђивање
Домаћи задатак – Радна свеска: 146. стр (задаци: 10,12,15); 148 страна (2,3)
09.05.2020 – Површина коцке, обрада
11.05.2020 – Површина коцке, утврђивање
12.05.2020 – Површина квадра и коцке, утврђивање
13.05.2020 – Површина квадра и коцке, вежбање
ПРИРОДА И ДРУШТВО
24.03.2020Обновљиви извори енергије
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обновљиви извори енергије
31.03.2020Од рудника до продавнице
03.04.2020Човек ради и ствара; Делатности људи у различитим деловима Србије
ВИДЕОДелатност људи
07.04.2020
Одговорити на питања из узбеника на 105. 107. и 109. стр,
10.04.2020Извори енергије утврђивање
15.04.2020О кретању
16.04.2020Некада мораш стати
21.04.2020Пређени пут
23.04.2020Звук
28.04.2020Кретање (утврђивање)
30.04.2020Наелектрисање и провођење електричне струје
Домаћи задатак – Изводимо огледе
05.05.2020Магнетна својства материјала
07.05.2020Магнетна и електрична својства материјала, утврђивање
12.05.2020Светлосна пропустљивост материјала и сенка, обрада
undefined
Домаћи задатак – Огледи (страна 131,132.133 у књизи)
ЛИКОВНА КУЛТУРА
08.04.2020.
Paper Ball Bunny | Easy Easter Crafts for Kids
29.04.2020 – Мириси пролећа – техника по избору
МУЗИЧКА КУЛТУРА
10.04.2020. – Слушање музике „Прва словенска игра“ Антоњин Дворжак
„Словенска игра“ Антоњин Дворжак
24.04.2020. – Слушање музике
Despacito (violin cover)
Nicolo Paganini Caprice no. 5
Mozart ‘s Greatest Violin Piece
Eye Of The Tiger – Survivor (Violin Cover – Rocky III Soundtrack)
A Whole New World (from Disney’s Aladdin) Violin & Piano Cover
Breathtaking dynamic Indian Raga Violin| Raag Patdeep
20 Music Styles in 2 Minutes
30.04.2020Брате Иво, дечја песмица (Frère Jacquesу оригиналу)
Брате Иво – аудио снимак
07.05.2020Птице се враћају, дечја песмица
Птице се враћајуаудио снимак
УСКРС У IV/3