Математика, Тијана Цветковић одељења 6/2 6/3


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,
Пратите редовно наставу на ТВ-у и све пишите у свеске за школски рад. Ја вам шаљем додатни материјал и задатке. Домаћи ћемо имати једном недељно и имаћете рок за предају. Задатке ми шаљете на маил: tijana.cvet11@gmail.com
Сваке недеље имамо мини тестове у договорено време када проверавамо шта смо научили. За све нејасноће стојим вам на располагању сваки дан од 10-12 часова
. Наставница Тијана Цветковић

ЧЕТВОРОУГАО, ПАРАЛЕЛОГРАМ
17.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Четвороугао (РТС)
ТРАПЕЗ
18.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Трапез, својства трапеза (РТС)
19.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Врсте трапеза, једнокраки трапез (РТС)
21.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Средња линија троугла и трапеза (РТС)
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Трапез
23.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Конструкција трапеза (РТС)
ВИДЕО – Конструкција трапеза
24.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Конструкција трапеза, утврђивање (РТС)
26.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Делтоид (РТС)
27.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Четвороугао – систематизација (РТС)
30.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Рачунске операције у скупу рационалних бројева – обнављање (РТС)
31.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Jедначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада (РТС)
02.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Jедначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, вежбање (РТС)
03.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Jедначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева – обрада (РТС)
06.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Једначине у скупу рационалних бројева – утврђивање (РТС)
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева – обрада (РТС)
09.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева – утврђивање (РТС)
10.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неједначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева – обрада (РТС)
13.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неједначине у скупу рационалних бројева, примена – утврђивање (РТС)
14.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Једначине и неједначине у скупу рационалних бројева – систематизација (РТС)
16.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Правоугаони координантни систем у равни – обрада (РТС)
21.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Правоугаони координантни систем у равни – утврђивање (РТС)
23.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Дуж у координантном систему (РТС)
24.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Приказ података у координатном систему – обрада (РТС)
27.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Приказ података у координатном систему – утврђивање (РТС)
28.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Приказ зависности међу величинама, обрада (РТС)
30.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Директно пропорционалне величине и њихово графичко представљање, обрада (РТС)
04.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обрнуто пропорционалне величине – обрада (РТС)
05.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Размера, пропорција, особине пропорције (РТС)
Видео – Појам и својства пропорције (СуперШкола)
07.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности – обрада (РТС)
08.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности – утврђивање (РТС)
09.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Примена пропорције на проценат – обрада (РТС)
11.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Примена пропорције на проценат – утврђивање (РТС)
12.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зависне величине, графички приказ зависних величина, пропорција – систематизација (РТС)
14.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина равних фигура, јединице мере за дужину и површину, једнакост површина; обрада (РТС)
15.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина квадрата и правоугаоника – утврђивање (РТС)
18.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина паралелограма – обрада (РТС)
19.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина паралелограма – утврђивање (РТС)
21.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина троугла; обрада (РТС)
22.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина троугла; утврђивање (РТС)
23.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина трапеза – обрада (РТС)
25.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина трапеза – утврђивање (РТС)
26.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина четвороуглова са нормалним дијагоналама – обрада (РТС)
28.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина троугла и четвроугла – утврђивање (РТС)
29.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина троугла и четвроугла – систематизација (РТС)