Математика, Тијана Цветковић одељења 8/1,8/2,8/3


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,
Пратите редовно наставу на ТВ-у и све пишите у свеске за школски рад. Ја вам шаљем додатни материјал и задатке. Домаћи ћемо имати једном недељно и имаћете рок за предају. Задатке ми шаљете на маил: tijana.cvet11@gmail.com
Сваке недеље имамо мини тестове у договорено време када проверавамо шта смо научили. За све нејасноће стојим вам на располагању сваки дан од 10-12 часова
. Наставница Тијана Цветковић

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ; МАТЕМАТИКА: ТЕСТ И АНАЛИЗА
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
17.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Системи две линеарне једначине са две непознате (РТС)
18.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Системи две линеарне једначине са две непознате (2) (РТС)
19.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Решавање система две линеарне једначине са две непознате методом супротних коефицијената (РТС)
20.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Решавање система две линеарне једначине са две непознате (РТС)
21.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Решавање система две линеарне једначине са две непознате – графичкa методи (РТС)
23.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Решење система две линеарне једначине са две непозате (РТС)
26.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Примена система линеарних једначина са две непознате (РТС)
27.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Примена система линеарних једначина са две непознате, утврђивање (РТС)
30.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Ваљак, појам и елементи – обрада (РТС)
31.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Ваљак, појам и елементи – утврђивање (РТС)
02.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Мрежа и површина ваљка – обрада (РТС)
03.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Мрежа и површина ваљка – утврђивање (РТС)
06.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Запремина ваљка – обрада (РТС)
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Запремина ваљка – утврђивање (РТС)
09.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина и запремина ваљка – утврђивање (РТС)
10.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина и запремина ваљка – утврђивање два (РТС)
13.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Ваљак, систематизација (РТС)
14.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Купа – Појам и елементи (РТС)
16.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Купа, појам и елементи – утврђивање (РТС)
21.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Мрежа и површина купе – обрада (РТС)
27.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Мрежа и површина купе – утврђивање (РТС)
29.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Запремина купе- обрада (РТС)
30.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Запремина купе – утврђивање (РТС)
04.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина и запремина купе – утврђивање (РТС)
05.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Сложена обртна тела – утврђивање (РТС)
07.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Купа – систематизација (РТС)
08.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Сфера и лопта – обрада (РТС)
09.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Сфера и лопта – утврђивање (РТС)
11.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина сфере (РТС)
12.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Површина сфере, 2 (РТС)
14.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Запремина лопте, обрада (РТС)
15.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Запремина лопте – утврђивање (РТС)
18.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Лопта – систематизација (РТС)
ВИДЕО – Површина и запремина лопте; задаци (Инструкције Математика)
19.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Бројеви и операције са њима – обнављање (РТС)
21.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Бројеви и операције – обнављање, 2. час (РТС)
22.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Алгебра и функције – обнављање (РТС)
23.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Алгебра и функције – обнављање (2) (РТС)
25.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Геометрија – припремна настава, први део (РТС)
26.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Геометрија – припремна настава, други део (РТС)
28.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Мерење – припремна настава (РТС)
29.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обрада података – припремна настава (РТС)