Биологија, Душанка Караџић одељења 5/1, 5/2


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,

Драги ђаци,
Овим путем желим да вам појасним како ће функционисати настава биологије у наредном периоду. У обавези сте да пратите предавања према распореду, а након предавања овде ћете добијати презентације са најважнијим чињеницама и објашњењима (нешто што бисмо у нормалним околностима писали на табли рецимо). Преписаћете материјал у свеске, а на крају сваке презентације добићете одређени задатак за ту недељу. Урађени домаћи задатак можете фотографисати (или га радити у електронској форми, ако вам је лакше), затим послати на овај мејл:
duda.biologija@gmail.com.

Сваки послати мејл мора имати у наслову (subject-u) овим редоследом написано: одељење, име и презиме, број домаћег задатка.
Kонсултације обављамо понедељком око 12 часова Наставница Душанка Kараџић.

Драги петаци,
Настава на даљину је завршена.
Часови у наредне две недеље ће бити часови систематизације градива.
Током  једне радне недеље ћете добити два пута задатке.

За почетак поновите из уџбеника „Наслеђивање особина“,“Родитељи и
потомци“и „Варијабилност“.

Затим урадите тест број 3, на страни 148.
Када урадите тест, проверите тачност својих одговора тако што ћете

их упоредити са решењима на 226 страни.
Када завршите рад, проверите одговоре.
Напомињем да не треба ништа да ми шаљете на мејл.
Сврха систематизације градива је да сами процените своје знање.
Крајем недеље ћете добити други задатак.
Поздрав! Наставница Дуда.
Драги петаци,
Нови задатак је следећи.
Поновите из уџбеника:

„Утицај људи на друга жива бића“,
“Заштита врста“,
“Значај биљака за човека“
„Значај животиња за човека“.

Затим урадите тест број 4, на страни 194.

Када урадите тест, проверите тачност својих одговора тако што
ћете их упоредити са решењима на 226 страни.
Напомињем да не треба ништа да ми шаљете на мејл
Поздрав!Наставница Дуда.
Драги петаци,
Нови задатак је следећи.
Поновите из уџбеника:
„Правилна исхрана“,
“Вода“
“Пушење као болест зависности“
„Здравље“

Затим урадите тест број 5, на страни 221.
Када урадите тест, проверите тачност својих одговора т
ако што ћете их упоредити са решењима на 226 страни.
Напомињем да не треба ништа да ми шаљете на мејл
Поздрав!Наставница Дуда.
НАСЛЕЂИВАЊЕ ОСОБИНА И ВАРИЈАБИЛНОСТ 
20.03.2020.  
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Наслеђивање и еволуција (РТС) 
 
УТИЦАЈ ЉУДИ НА ДРУГА ЖИВА БИЋА
24.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Утицај људи на друга жива бића (РТС)
ЗАШТИТА ВРСТА
26.03.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Заштита врстa (РТС)
31.03.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Утицај људи на живи свет (РТС)
КУЋНИ ЉУБИМЦИ
02.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Кућни љубимци (РТС)
ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Гајење животиња – обрада (РТС)
09.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Гајење животиња и кућни љубимци – утврђивање (РТС)
14.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Значај биљака за човека – обрада (РТС)
16.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Израда хербаријума (РТС)
ХЕРБАРИЈУМ – ЗАДАТАК БРОЈ 1
ХЕРБАРИЈУМ – ЗАДАТАК БРОЈ 2
ХЕРБАРИЈУМ – ЗАДАТАК БРОЈ 3
ХЕРБАРИЈУМ – ЗАДАТАК БРОЈ 4
ХЕРБАРИЈУМ – ЗАДАТАК БРОЈ 5
21.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Значај биљака и животиња за човека – утврђивање (РТС)
28.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Правилна исхрана (РТС)
05.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Вода (РТС)
12.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Енергетски напици (РТС)
19.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Пушење, болест зависности – обрада (РТС)
21.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Пушење, болест зависности (РТС)
26.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Здравље (РТС)
28.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Човек и здравље (РТС)