Руски језик, Зоран Буљугић одељења 5/4, 5/5


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,

Ово је страница посвећена руском језику. На њој ћете наћи упутства, објашњења, примере и задатке које ћете самостално радити код куће. Домаће задатке, као и питања и примедбе, молим вас да снимате и шаљете на моју електронску адресу: bosphor@sezampro.rs.

Успех у раду вам жели, све вас поздравља и воли ваш наставник Зоран Буљугић

1. урок (час)
Прво да поновимо задатак на стр. 55: Что можно делать зимой на снегу?
Напишите одговоре на стр. 56. задатак 2, а затим урадите вежбања 3. и 4.


На стр. 56 погледајте како се гради прошло време у руском језику. Обратите пажњу да је, за разлику од српског, у руском језику прошло време прост глаголски облик (нема помоћни глагол „јесам“) и да у множини има један облик за сва 3 рода, на пример: Мальчики играли, девочки играли, дети играли. Урадите на стр. 57 задатак 1.

Домаће задатке пошаљите ми најкасније за 4 дана.
2. урок (час)
Поновите најпре једнину и множину именица на стр. 57, а затим урадите 1. задатак на истој страни.
На стр. 59 прво пажљиво послушајте тест „О вкусах не спорят“ и дијалог после њега на ЦД који имате на крају уџбеника, а затим научите да читате. Запишите у свеску непознате речи и научите их.

Нове речи и изрази:
каникулы – распуст
нравиться – свиђати се
каждый – сваки
секрет – тајна
мы с Ларой – ја и Лара
Напишите одговоре на питања на стр. 59, научите изразе на стр. 60 и урадите  1, 2. и 3. задатак
Напомена: Домаћи задатак пишите писаним, а не штампаним словима. Пошаљите га најкасније до уторка.
3. урок (час)
На стр. 61 прочитајте и научите грађење придева у једнини.
Обратите пажњу на наставке за тврду промену (-ый, -ая, -ое – основа се завршава на тврде сугласнике), меку промену (-ий, -яя, -ее – основа се завршава на меке сугласнике) и на промену придева ако су им наставци наглашени (-ой, -ая, -ое – основа се завршава на тврде сугласнике и ж, ш).
Прочитајте примере на стр. 61. и 62, а затим урадите све задатке на стр. 62. и 63.
На стр. 64. прочитајте песму „Оранжевая песня“
Напомена: Домаћи задатак пошаљите најкасније до уторка 12. маја.
Пишите писаним словима.
Није потребно да стављате акценте, осим уколико се то изричито не тражи.