Руски језик, Зоран Буљугић одељења 6/4, 6/5, 6/6


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,

Ово је страница посвећена руском језику. На њој ћете наћи упутства, објашњења, примере и задатке које ћете самостално радити код куће. Домаће задатке, као и питања и примедбе, молим вас да снимате и шаљете на моју електронску адресу: bosphor@sezampro.rs.

Успех у раду вам жели, све вас поздравља и воли ваш наставник Зоран Буљугић

Дорогие школьники,

Это страница, посвящённая русскому языку. На ней вы найдёте указания, объяснения, примеры и задания, которые вы самостоятельно будете выполнять дома. Ваши домашние задания, а также вопросы и примечания, прошу вас снимать и посылать по моему электронному адресу: bosphor@sezampro.rs

Желая вам успехов в работе, всех вас приветствует и любит ваш учитель Зоран Булюгич.

ВАЖНО за ученике који су имали јединицу на полугодишту
 
Писмено препричати текст на стр. 11 – „Московская школа № 83“ на основу питања у задатку „Запомнили ли вы?“ на стр 12.

Написати састав на тему „Моя школа“ уз помоћ питања у задатку на стр. 12.


Послати најкасније до среде 29. априла.
1. урок (час)
Најпре поновите основне и редне бројеве и на стр. 83 погледајте како се у руском изражава време на часовнику (время на часах), а затим урадите задатке 1. и 2.
При одговору на питања пазите на падеже, на пример:
Когда ты утром встаёшь? Я встаю ровно в семь часов (или – в половине восьмого). Когда ты обычно ложишься спать? Обычно я ложусь спать в одиннадцать часов вечера (или – в половине двенадцатого).
На стр. 88 прво пажљиво прослушајте на ЦД (који се налази на крају вашег уџбеника) дијалог „Конец зиме! Приходите на блины!“ Затим научите да га читате и запишите у свеску непознате речи и изразе и научите их. Неке од њих имате после текста, а неке у речнику на крају уџбеника.

Речи и изрази:
Масленица – Беле покладе (последња недеља пред почетак Великог поста и истовремено испраћај зиме; код нас у неким сеоским областима те недеље иду поворке машкара)
чучело – пуњена (препарирана животиња), а овде велика лутка која представља зиму
сжигать – спаљивати

На стр. 89 одговорите писмено на питања.
Домаће задатке пошаљите ми најкасније за 4 дана.
2. урок (час)
На стр. 89 прочитајте текст „Масленица в московской школе № 83“, научите читање и нове речи, а затим на стр. 90 писмено одговорите на питања.

Речи:
отмечать – обележавати, означавати, прослављати
позаботиться – побринути се
На стр. 90 прочитајте дијалог „У Дорониных на Пасху“ и научите нове речи, а затим на стр. 91 и 92 научите изразе који се односе на честитање празника (Божић, Ускрс и тд.).
На стр. 94 поновите инструментал и урадите 1. задатак.

Напомена: Домаћи задатак пишите писаним, а не штампаним словима. Пошаљите га најкасније до уторка.
3. урок (час)
На страни 94. и 95. прочитајте о будућем времену (будущее время) и научите га. Обратите пажњу да у руском језику постоји просто и сложено будуће време.

Просто будуће време се гради од глагола свршеног вида и има наставке исте како и у садашњем времену глагола несвршеног вида, на пример: я посмотрю – погледаћу, я решу – одлучићу, я вернусь – вратићу се и тд.

Сложено будуће време се гради од глагола несвршеног вида тако што се будућем времену глагола быть (буду, будешь…) додаје инфинитив глагола, на пример: я буду смотреть – гледаћу, я буду решать – одлучиваћу, я буду возвращаться – враћаћу се.
Урадите 1. и 2. Задатак на 95. страни.
Домаћи задатак пошаљите најкасније до уторка 12. маја.
Напомена:
Убудуће ћу одговарати само на мејлове ученика који у домаћим задацима имају грешке и којима нешто није јасно. Осталима којима не одоговарам значи да су све урадили тачно. Пишите писаним, а не штампаним словима. Није потребно да стављате акценте на речи, осим уколико се то изричито не тражи.