Математика, Бранка Зацеро одељења 5/4, 5/5, 5/6


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Наставница Бранка Зацеро e-mail: gagic.branka@yahoo.com

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ РАЗЛОМАКА
17.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Сабирање и одузимање децималних бројева и разломака (РТС)
18.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Бројеви изрази својства операције сабирање (РТС)
21.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем (РТС)