Одељење I/3 – Учитељица Драгана Огњеновић

СРПСКИ ЈЕЗИК
30.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зна он унапред“, Гвидо Тартаља (РТС)
Зна он унапред“, Гвидо Тартаља (Аудио-снимак)
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Хвалисави зечеви – Десанка Максимовић (РТС)
Хвалисави зечеви – Десанка Максимовић (Аудио-снимак)
Игрица – КОЈА ЈЕ РЕЧ ТАЧНО НАПИСАНА?
МАТЕМАТИКА
Сабирање једноцифрених бројева са прелазом преко 10
undefined
Занимљива игрица – Сабирање до 20
Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја (са прелазом преко десетице)
Одузимање двоцифрених бројева друге дестице
Одузимање двоцифрених бројева друге дестицеувежбавање