7 разред – Енглески језик


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

,Драги ђаци,
Овај блог посвећен је енглеском језику за 7. разред. На њему ћете наћи објашњења, линкове ка лекцијама и задацима, песме, игре и приче. Урађене домаће задатке можете сликати и послати на следеће адресе (у зависности од наставнице која предаје):

Слађана Коњикушић konjikusicsladjana@gmail.com – Одељења:VII/1,VII/2,VII/3
Лидија Илић iliclidija1974@gmail.com – Одељења:VII/4,VII/5
Наташа Вујасиновић natasav233@yahoo.com; – Одељењe: VII/6
1. ЧАС
Vocabulary and grammar revision
Кликни на следећи линк, одабери једну од три осмосмерке и пронађи речи везане за средњовековне витезове:
Exercise 2: Medieval knights
Да ли се сећаш када употребљавамо придеве који завршавају на -ing, а када оне које завршавају на -ed? Придеве на -ing користимо када описујемо нешто или некога, а придеве на -ed када говоримо о томе како се неко осећа или какав став има према нечему. Одиграј игрицу на следећем линку да би увежбао коришћење ових придева:
Adjectives ing ed catapult
Након израза There is… користимо глаголе са наставком -ing. Кликни на следећи линк, погледај слику и означи да ли су реченице тачне или не:
Exercise 2: There’s someone / something + -ing
Након израза I can hear/see/smell/taste… такође користимо глаголе са наставком -ing. Прочитај следећи задатак и одабери речи које недостају:
Exercise 3: can see / hear someone / something + -ing
Домаћи задатак
Радна свеска, страна 36, задаци 1 и 2.
Ако можеш и знаш како, усликај домаћи и пошаљи га својој наставници енглеског на њену e-mail адресу (на врху стране)
2. ЧАС
Отвори страну 52 у књизи, а затим кликни на следећи линк. Пронађи дугме на коме пише Page 52, Exercise 1b. Ту се налази аудио запис наше данашње лекције. Послушај лекцију и прати текст у књизи.
Речи за које можда не знаш шта значе:
outlaw-одметник
disguise-прерушавање
cruel-окрутан
corrupt-корумпиран, покварен
taxes-порези
archery-стрељаштво
Реши задатак под 1b у књизи да би проверио да ли си разумео лекцију. (Решење овог задатка не мораш да шаљеш наставнику.)
Домаћи задатак:
Реши наредни задатак. Решење препиши у свеску тако што ћеш поред сваког појма написати његову дефиницију. Ако не разумеш неку реч, потражи њено значење на интернету:
undefined
Ако можеш и знаш како, усликај овај домаћи и пошаљи га на e-mail своје наставнице. Покушај да запамтиш ове речи. Претварај се да разговараш са неким странцем који не разуме добро енглески и да треба да му објасниш шта ове речи значе
Забавни кутак
Ове активности нису обавезне. Оне су за оне ученике који желе да се забаве или да науче нешто више.
Ако волиш митове и легенде, можеш их наћи на следећим сајтовима:
ГРЧКИ МИТОВИ
Прича о чувеном витезу краља Артура
3. ЧАС
На следећем линку можеш да провежбаш употребу придева који се завршавају на -ed и –ing:
На следећем линку се налази игрица. Након што одабереш придев на –ed или -ing, ликвидирај чудовишта. Ова игрица може да се игра са компјутера, али не може са већине мобилних телефона.
На следећем линку провежбај употребу герунда и инфинитива:
А овде употребу герунда и инфинитива након глагола remember:
Кликни на следећи линк да би вежбао употребу израза So do I/Neither do I:
Домаћи задатак: радна свеска, страна 38. Ако можеш и знаш како, усликај домаћи задатак и пошаљи га својој наставници.
Забавни кутак
Активности у овом делу нису обавезне. Оне су ту за ученике који желе да се забаве и да науче више.
На линку одабери герунд или инфинитив и након тога покушај да нациљаш мету.
4. ЧАС
Данас ћемо обнављати речи које су се појављивале у претходним лекцијама. Реши наредни задатак тако што ћеш преписати речи, а поред њих написати њихове дефиниције или синониме. Сликај задатак и пошаљи га својој наставници.
a) king
b) knight
c) battle
d) wounded
e) sword
f) burglar
g) handcuffs
h) frightening
i) pessimist
j) optimist
k) realist
l) annoying
m) embarrassed
n) disappointed
o) amazing
p) amusing
q) customer
r) saucer
s) mistake
t) imagine

1) a person who always expects bad things to happen
2) a client
3) a weapon with a long metal blade and a handle
4) irritating
5) a pair of metal rings which prisoners hold on their wrists
6) incredible
7) a person who rules a kingdom
8) a small plate
9) ashamed
10) injured by a weapon
11) a person who always expects good things to happen
12) error
13) a man who had a duty to fight for his king
14) funny and enjoyable
15) a person who sees and accepts a situation as it really is
16) to form a picture in your mind
17) a fight between armies
18) a person who breaks into a house to steal something
19) not as good as you had hoped
20) scary
Забавни кутак Активности у овом делу нису обавезне.
Ако ти се свидео тест личности у уџбенику, можеш да урадиш и следећи тест. Он служи за забаву и резултате не треба да схваташ превише озбиљно.
Текст о вилењацима, троловима, гоблинима и осталим бићима из келтске митологије
Коло среће: герунд и инфинитив
Након објашњења, наћи ћеш активности за вежбање герунда и инфинитива
5. ЧАС
Реченице могу да буду активне и пасивне. У активним реченицама субјекат врши радњу. У пасивним субјекат не ради ништа.

Лионел Меси игра за Барселону. (активна)
Фудбал се игра у читавом свету. (пасивна, фудбал не ради ништа)
Јапанци праве најбоља кола. (активна)
Најбоља кола се праве у Јапану. (пасивна, кола не раде ништа)

Правило за грађење пасива је врло једноставно и важи за сва времена:

Be + Past Participle (наставак -ед или 3. колона код неправилних глагола)

То значи да у садашњем времену пасив градимо на следећи начин:

am, is are + 3. колона или наставак -ed

Примери:

Football is played all over the world.
The best cars are made in Japan.
Influencers are followed by thousands of people.
This book is written in English.
Допуни реченице глаголима у пасиву: (Кликни на линкове испод)

Simple Present Passiv

THE PASSIVE VOICE
Размисли да ли је реченица активна или пасивна и одабери једно од два решења:

Simple Present Passive Or Active Exercise 1
Домаћи задатак: препиши следеће реченице у свеску и реши их. Пошаљи решења својој наставници на мејл.

1. YouTube videos __________________ (watch) by millions of people.
2. The most expensive shoes ________________ (sell) in that shop.
3. Golf _______________ (play) on grass.
4. This film _______________________ (nominate) for an Academy Award.
5. These jackets _________________(make) from leather or wool.
6. His leg _______________________ (break).

Забавни кутак. Активности у овом делу нису обавезне.

Још један неозбиљан тест личности да провериш колико си храбар.

Још једна активност да научиш неке речи везане за средњовековни живот. Ова игрица не може да се игра са већине мобилних телефона.

Овде можеш да научиш неколико придева које користимо да опишемо нечију личност. Кликни на звучник да чујеш како се која реч изговара, а затим одабери једну од пет активности на врху (у менију у левом горњем углу на мобилним телефонима) да би их провежбао. Кликни на доње линкове.

Character Traits (A-B)

Character Traits (R-S)
6. ЧАС
Прошли пут смо учили презент пасива, који се гради од am, is, are + 3.колона. Пасивне реченице користимо када не знамо ко је вршилац радње, кад нам он није битан или се подразумева:

Football is played all over the world. (наравно да га играју људи)
The best shoes are sold in this shop. (небитно је ко их продаје)


Ако желимо да нагласимо ко је вршилац радње, користимо реч by:
This video is sponsored by Bill Gates.
Прошло време пасива се гради од was, were + 3. колона.

This house was built in 1879.
This book was written by Shakespeare.
These photographs were taken yesterday.
They were killed in an accident.
На следећим линковима се налазе задаци за вежбање прошлог времена пасива:

Passive – Sentences in the Simple Past

Passive Exercise 2
Домаћи задатак:
Препиши следеће реченице у свеску и допуни облицима прошлог пасива.
Усликај домаћи и пошаљи га наставнику на мејл.

1. The bank _________________ (rob) last night.
2. These paintings _________________ (paint) in the 19th century.
3. This dress  __________________ (design) by Armani.
4. We _________________ (inform) about the situation.
5. The money ________________ (steal) from his house.
6. The army ________________ (defeat) by the enemy.
Забавни кутак
Игра са значајним догађајима из прошлости (прошло време пасива)
7. ЧАС
Будуће време пасива градимо помоћу will be + Past Participle.
These messages will be sent.
The record will be broken.
Провежбај будуће време пасива на следећем линку.
Обновимо сва времена која смо учили:

BE + 3.колона
Present Simple    am, is, are  + 3. колона или -ed   The war is lost.
Past Simple         was, were  + 3. колона или -ed    The war was lost.
Future Simple      will be       + 3. колона или -ed    The war will be lost.
Провежбајмо сва три времена на следећим линковима: овде и овде
Домаћи задатак:
Препиши следеће реченице у свеску и стави глаголе у будуће време пасива:

1. New territories ____________________ (discover).
2. Their planet __________________ (destroy).
3. She __________________ (fire).
4. You __________________ (invite) to their party.
5. Unusual things _______________ (invent).
6. He ________________ (ask) to join them.


Решен задатак сликај и пошаљи наставници на мејл.
Забавни кутак
Активности у овом делу нису обавезне.
Ако желиш да научиш још речи које користимо да опишемо нечију личност, реши следеће задатке:
English Exercises: DESCRIPTION OF PERSONALITY
8. ЧАС
Прича о шепртљавом Ускршњем зеки.
Интерактивна осмосмерка.
Лепо се одморите за празнике!
9. ЧАС
Отвори књигу на страну 56, Climate change.
Покушај да спојиш речи и њихова објашњења у првом задатку.
Овде ћеш наћи решење задатка:

drought = when there is no rain for a long time
power stations = these produce electricity
global warming = the earth is getting hotter
the ice caps = the ice in the Arctic and Antarctic
rainforests = the tropical forests
CO2 = carbon dioxide
pollution = harmful chemicals in the air or water
greenhouse gases = gases that trap the Sun’s heat
deforestation = cutting down a forest
hurricanes = tropical storms
fossil fuels = coal, oil and gas


Ако ти и даље није јасно шта поједине речи значе, потражи њихово значење на интернету или у речнику.
Попуни празна места у лекцији речима из првог задатка.

Решење: global warming, gases, CO2, the ice caps, hurricanes, drought, fossil fuels, power plants, deforestation, forests.
Лекцију можеш и да послушаш на линку ако кликнеш на Page 56, exercise 2а.
Пошто ми користимо старо издање уџбеника, лекција на снимку се донекле разликује.
Домаћи задатак:
радна свеска, страна 44. Усликај домаћи задатак и пошаљи га наставници мејлом.
Забавни кутак
Активности у овом делу нису обавезне.

На следећа два линка (линк1 и линк2) налазе се активности које ће ти помоћи да научиш речи везане за очување природе.
Кликни да чујеш како се изговарају, а након тога одабери неку од пет активности на врху (у менију у горњем левом углу на мобилним телефонима).

У следећој игрици треба да очистиш собу и разврсташ отпатке у различите кутије за рециклажу.

А овде можеш да погледаш шта једно одељење може да учини за нашу планету ако се томе посвети само 5 минута дневно.
10. ЧАС
Данас ћемо учити пасив у времену Present Perfect. 
Градимо га на следећи начин:
have или has    +     been      +   3. колона
Has користимо у 3. лицу једнине, а have у свим осталим лицима.
They have been arrested.
She has been invited.

Обрати пажњу на то да глагол have треба да се слаже са новим субјектом:
She has written two books. (субјекат: she)
Two books have been written. (субјекат: two books)
They have sent a message. (субјекат: they)
A message has been sent. (субјекат: а message)


Након речи by користимо објекатске заменице:
субјекат          објекат
I               –       me
you          –       you
he            –       him
she          –       her
it              –       it
we           –       us
you          –      you
they         –      them


She has sold the house. 
The house has been sold by her. (не: by she)
They have organized the meeting.
The meeting has been organized by them. (не: by they)
На следећим линковима провежбај пасив у времену Present Perfect:
Линк 1
Линк 2
Линк 3
На следећим линковима можеш да провежбаш неправилне глаголе који су ти неопходни за грађење пасива.

У овом задатку не мораш ништа да пишеш.

А у овом треба да на основу слика и анаграма закључиш о којим глаголима се ради, и након тога одабереш облике за другу и трећу колону.
Домаћи задатак
Глаголе у загради стави у пасив у времену Present Perfect. 
1. Our rivers __________________ (pollute) by big factories.
2. She ____________________ (bite) by a dog.
3. We ____________________ (call) to help them.
4. Our wallets _________________ (steal).
5. Tom _________________ (blame) for the accident.
6. Difficult choices _____________ (make).

Домаћи задатак сликај и пошаљи наставнику.
Забавни кутак
Игра за оне који желе да науче речи везане за очување природе
Кратак цртани филм о односу човека према свету који га окружује
11. ЧАС
Отвори књигу на страни 58. Кликни на линк а затим одабери Page 58, exercise 1 да би послушао данашњу лекцију.
Нове речи:
award=prize
environment=the natural world in which we live
protect=make sure somebody or something is not harmed or damaged
kidnap=take somebody away illegally and keep them as a prisoner
fake=false, not authentic or real
event=happening
Реши 2. задатак на страни 59. да би проверио да ли си разумео лекцију.
Решење овог задатка не треба да шаљеш наставнику.
Данас ћемо вежбати коришћење пасива у разним временима.

Present Simple       am, is, are                      + 3. колона или -ed
Past Simple            was, were                       + 3. колона или -ed
Future Simple               will be                       + 3. колона или -ed
Present Perfect       have been, has been     + 3. колона или -ed

Пасив модалних глагола гради се на исти начин:
can be          + 3. колона или -ed
must be        + 3. колона или -ed
should be     + 3. колона или -ed


This movie must be seen.
They should be punished.
На следећим линковима налазе се задаци за вежбање пасива.
Present simple

Past Simple

Редослед речи у пасивним реченицама

Сва времена

Неправилни глаголи-уз помоћ слика и анаграма дешифруј неправилне глаголе, а затим упиши у укрштеницу њихову другу и трећу колону
Домаћи задатак:
радна свеска, страна 46, задаци 3, 4 и 5. У 3. задатку наћи ћеш 4 реченице у садашњем времену пасива. Заокружи глаголе у пасиву. У 4. задатку те реченице из 3. задатка пребаци у прошло време, а у 5. у будуће.
Домаћи задатак сликај и пошаљи наставнику.
Забавни кутак
Након што кликнеш на линк одабери опцију Nature.
На основу описа неке појаве одабери њену слику и кликни на њу.
Кад завршиш, можеш да одабереш и неку другу област.

Погледај кратак филм о томе шта би се догодило са нашом планетом кад би људска врста нестала.
12. ЧАС
Отвори књигу на страни 60. У тексту се јављају следеће речи:

an orphan = a child with no parents
an orphanage = a place where orphans are looked after
a cub = a baby bear
blind = can’t see
hibernate = to sleep through the winter
a den = a bear’s home
shot = hit by a bullet from a gun
extinct = they have all died
fur = the bear’s hair
a nature reserve = a place where animals are protected
so far = up to now
a donation = money that you give to help
Кликни на линк а затим одабери Page 60, exercise 1b да би послушао лекцију.
Реши задатке 2. и 4. у књизи, али решења немој да шаљеш наставнику.
На страни 61. налази се квиз на коме можеш да провериш колико знаш о заштити природе. Након што заокружиш одговоре, кликни на линк и одабери Page 61, exercise 6a да би чуо тачна решења.
Домаћи задатак
Радна свеска: 
– страна 46, 1. задатак – глаголе у загради стави у прошло време пасива (was, were + 3. колона)
– страна 47, 6. задатак – глаголе у загради стави у будуће време пасива (will be + 3. колона)
Урађене задатке сликај и пошаљи наставнику.
Забавни кутак
Људи раскидају токсичне везе…са пластиком:

It’s time to break up!

Break-Up PSA


Home for the Holidays
13. ЧАС
На следећим линковима можеш да провежбаш употребу пасива:
Passive voice – different tenses
The Passive
Passive voice – multiple choice
У следећим задацима пребаци активне реченице у пасивне.
Обрати пажњу на следеће ствари:
1. Увек остајемо у оном времену које је употребљено у активној реченици
2. Све речи које се налазе око субјекта и објекта преписујемо и не мењамо их
(a, the, my, this…) I bought an apple. An apple was bought.
3. Ако је субјекат неважан или се подразумева, нећемо га користити
у пасивној реченици 
They make the best pasta in Italy. The best pasta is made in Italy.
(не додајемо by them)
4. Ако је објекат објекатска заменица, као субјекат ћемо употребити
субјекатску заменицу (him, them, us postaje he, they, we)
They invited me to the party. I was invited to the party.

Active to passive
Passive Voice

Пасив са модалним глаголима

А на следећем линку понови неправилне глаголе. Они ће ти увек бити
потребни: друга колона због прошлог времена (Past Simple),
а трећа због времена Present Perfect и пасива.
Домаћи рад:
радна свеска, страна 52, 2. задатак. Овај домаћи усликај и пошаљи наставнику.

С обзиром на то да данас завршавамо са овом наставном јединицом, уради преостале задатке од 44. до 53. стране. Поред тога што ћеш утврдити граматику, научићеш много речи везаних за природу и екологију са којима се нисмо сусрели у лекцијама у уџбенику.
Ове домаће не мораш да шаљеш наставнику.
Ако желиш, можеш и да прочиташ текстове Australia (страна 64) и
Science: hurricanes (страна 65) у уџбенику. 
Забавни кутак
Активности у овом делу нису обавезне.
Наставак цртаног филма (MAN 2020)
Невероватна места
14. ЧАС
Отвори књигу на страну 68.
Кликни на линк и одабери Page 68, exercise 1b да би послушао басну.
У тексту се помиње неколико фразалних глагола.
Фразални глаголи се састоје од две или више речи, од којих је једна глагол,
а остале предлози или прилози.
Сигурно си више пута чуо следеће фразалне глаголе:
break up = раскинути
fall in love with = заљубити се
sit down = сести
stand up = устати
come back = вратити се
put on = обући
take off = скинути
switch on = укључити
У тексту се јављају следећи фразални глаголи:
wear out = уморити
look after = бринути о некоме
walk on = наставити ходати
catch up with = сустићи
think of = смислити
give up = предати се, одустати
run out of = остати без, потрошити
run away = побећи
На следећим линковима провежбај фразалне глаголе.
У задацима се јављају и глаголи који нису поменути у нашој лекцији.
Phrasal verbs matching exercise
Phrasal verbs
Домаћи задатак:
радна свеска, страна 54, 1. и 2. задатак.
Домаћи задатак усликај и пошаљи својој наставници.
Забавни кутак
Видео за оне који желе да науче још фразалних глагола.
15. ЧАС
Постоје три типа кондиционалних реченица.
Данас ћемо учити први тип – First Conditional.
Кондиционалне реченице се састоје из два дела: главна (main clause)
и зависна (if-clause). Реч if у првом кондиционалу преводимо са “ако“’.
Главна реченица:
Future Simple (will+infinitive) 
Зависна реченица:
Present Simple (-es u 3. licu jednine, bez nastavaka u ostalim licima)
They will be happy if they win.
We will go to the party if they invite us.
Овим реченицама можемо да заменимо места, али тада морамо да
употребимо зарез.
If they win, they will be happy.
If they invite us, we will go to the party.
На следећим линковима провежбај први кондиционал.
Користи скраћене облике за одрични облик:
won’t уместо will not,
doesn’t уместо does not,
don’t уместо do not. 

Будуће време од must је must.

The First Conditional
Conditional sentences – type 1
Домаћи рад:
Радна свеска, страна 55, 6. задатак.
Урађени задатак сликај и пошаљи наставнику.
Забавни кутак:
Игра да провежбаш фразалне глаголе
16. ЧАС
Отвори књигу на страни 70. Кликни на линк и одабери Page 70, exercise 1
да би послушао последњу лекцију о нашим детективима.
Данас ћемо учити како да градимо временске реченице.
Градимо их на исти начин као и кондиционалне (First Conditional),
само уместо речи if користимо следеће речи:
when, before, after, as soon as, и while.
Значи, у главној реченици користимо Future Simple, а у зависној Present Simple .
I will help you when you ask me. 
As soon as they arrive, they will tell us everything.
Провежбај временске реченице на следећим линковима:
Time clauses
Future time clauses
Will – Time Clauses
Домаћи задатак: Радна свеска, страна 56, 1. задатак.
Урађени задатак сликај и пошаљи наставнику.
Забавни кутак
Провери да ли би био добар детектив.
17. ЧАС
Отвори књигу на страни 72. Ово је страница из часописа на којој су објављена
писма тинејџера који имају проблем са родитељима, као и савети за њих.
У задатку 1c налазе се реченице које недостају у тексту.
Прочитај писма и одабери реченице које недостају.
На линку одабери Page 72, exercise 2b и послушај тачне одговоре.
Снимак је везан за најновије издање уџбеника које ми не користимо, тако да
постоје мале разлике у односу на текст у књизи, али оне се углавном односе
на имена и градове.
У 4. задатку на страни 73. видећеш табелу коју треба да попуниш
изведеницама од већ уписаних речи.
Покушај сам, а затим провери решења:
to argue – to have an argument
to discuss – to have a discussion
to adjust – to make an adjustment
to decide – to make a decision
to solve – to find a solution
to choose – to make a choice
to agree – to reach an agreement
to disagree – to have a disagreement
На следећим линковима наћи ћеш задатке у којима треба да направиш речи
од већ познатих речи. Овај тип задатака је чест на испитима познавања енглеског језика, и представља добру прилику да научите много нових речи.
Word formation
Word formation (2)
Worksheet 7
Домаћи задатак:
Радна свеска, страна 58, задаци 1 и 2.
Урађене задатке сликај и пошаљи наставнику.
Забавни кутак
На линку – одабери категорију коју желиш, а затим од понуђених речи направи реченице што брже можеш.
Вешалице
18. ЧАС
Да бисмо изразили намеру користимо речи “to“ или “in order to“.
We all told lies because we wanted to get the afternoon off.
We all told lies (in order) to get the afternoon off.
They closed the sports centre, so that they could do a fire safety check.
They closed the sports centre (in order) to do a fire safety check.
Провежбај изражавање намере на следећем линку.
Домаћи задатак:
Прочитај и послушај последње две епизоде Kids.
У последњим лекцијама које смо слушали, деца су побегла и отишла да гледају меч на Вимблдону.
Муж директорке школе је свратио у ресторан у коме Роузи ради и рекао
да ју је видео тамо.
Роузи је позвана у директоркину канцеларију, али не зна због чега.
Снимак прати ново издање уџбеника, тако да су имена ликова промењена (Роузи се на снимку зове Тара, а Лук је Енди).
5. део: страна 62. Кликни на линк и одабери Page 62, exercise 1b.
Након тога на истом линку одабери Page 63, exercise 3b да би чуо крај
те епизоде који није одштампан у уџбенику.
6. део: страна 74: Кликни на линк и одабери Page 74, exercise 1b.
Након тога на истом линку одабери Page 75, exercise 3b да би чуо крај
те епизоде који није одштампан у уџбенику.
Забавни кутак:
На линку – одабери категорију и брзо кликни на слику.
19. ЧАС
На следећим линковима можеш да провежбаш времена:
Preset Continuous
Present Simple Tense
Present Simple vs Present Continuous
Past Simple Tense
Past continuous
Past Simple or Past Continuous
Present perfect