Хемија, Драгана Каралић одељења 7/1,7/2


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,
У обавези сте да пратите предавања према распореду, а након предавања овде ћете добијати презентације са најважнијим чињеницама и објашњењима
Драгана Каралић, наставница хемије:
dada.ph@hotmail.com

РАСТВОРИ И РАСТВОРЉИВОСТ
19.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Раствор и растворљивост (РТС)
Додатни материјал – растварање соли у води
25.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Масени процентни састав раствора (РТС)
Додатни материјал – масени удео супстанце у раствору (СуперШкола)
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
08.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Хемијске реакције – обрада (РТС)
Додатни материјал – Хемијске реакција. анализа и синтеза (СуперШкола)
15.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Писање једначина хемијских реакција (РТС)
Додатни материјал – Хемијске једначине (Shtreber)
22.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА –Израчунавање у хемији (први део) (РТС)
29.04.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА –Израчунавање у хемији (други део) (РТС)
Додатни материјал
ВИДЕО – Закон сталних односа маса (Прустов закон)
Количина супстанце, мол и моларна маса (Shtreber)
Закон сталних односа маса (Прустов закон) (Shtreber)
06.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Израчунавање у хемији (трећи део) (РТС)
Додатни материјал
Израчунавањa у хемији (Shtreber)
13.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Вода (РТС)
20.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Комбиновани задаци, први део (РТС)
27.05.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Комбиновани задаци, други део (РТС)