Хемија, Љиљана Ђурђевић одељења 8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,8/6


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Драги ђаци,
У обавези сте да пратите предавања према распореду, а након предавања овде ћете добијати презентације са најважнијим чињеницама и објашњењима
Љиљана Ђурђевић, наставница хемије

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ; ХЕМИЈА: ТЕСТ И АНАЛИЗА
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ – (снимак од 08.55″)
Алкохоли
21.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Алкохоли (РТС)
Додатни материјал – Алкохоли (SuperŠkola)
25.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Алкохоли, утврђивање (РТС)
27.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Карбоксилне киселине (РТС)
01.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Органска кисеоничка једињења – естри (РТС)
03.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Органска кисеоничка једињења – утврђивање (РТС)
08.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Биолошки важна органска једињења – масти (РТС)
undefined
undefined
10.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Угљени хидрати (РТС)
15.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Протеини (РТС)
28.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Хемија животне средине (РТС)
30.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Органска хемија, утврђивање први део (витамини, угљоводоници) (РТС)
06.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Органска хемија, утврђивање други део (РТС)
08.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Неметали, оксиди, киселине, утврђивање (РТС)
09.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Метали, оксиди, хидроксиди; утврђивање (РТС)
13.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Соли, електролитичка дисоцијација – утврђивање (РТС)
15.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Израчунавања у хемији, први део (РТС)
Додатни материјал:
Израчунавањa у хемији (Shtreber)
Количина супстанце, мол и моларна маса (Shtreber)
Закон сталних односа маса (Прустов закон) (Shtreber)
20.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Састављање једначина хемијских реакција – утврђивање (РТС)
Хемијске једначине (Shtreber)
22.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Израчунавања у хемији,други део – утврђивање (РТС)
23.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Структура супстанци и њихова својства – утврђивање (РТС)
Структура супстанци (Shtreber)
27.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Комбиновани задаци, утврђивање – први део (РТС)
29.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Комбиновани задаци, утврђивање – други део (РТС)