Одељење III/2 – Учитељица Снежана Селенић

Драги трећаци,

Овде можете погледати додатна објашњења, занимљивости или ваше радове о лекцијама које радимо. Задатке ћу вам и даље слати у нашу Viber групу.

Мој мејл за ваша питања и домаће задатке је: uciteljicasnezana2@gmail.com. Учитељица Снежана Селенић

СРПСКИ ЈЕЗИК
30.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Реченице по значењу и облику, утврђивање (РТС)
31.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Лик и дело Душана Радовића – избор из поезије (РТС)
01.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Глаголи (РТС)
02.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Потврдни и одрични облик глагола (РТС)
03.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Народне умотворине (пословице и загонетке) (РТС)
06.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Описни и присвојни придеви (РТС)
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Род и број придева (РТС)
08.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Прича о раку кројачу (1) – Десанка Максимовић (РТС)
09.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Прича о раку кројачу (2) – Десанка Максимовић (РТС)
Десанка Максимовић – Прича о Раку Кројачу (АУДИО)
10.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Народне умотворине (питалице, брзалице и бројалице) (РТС)
13.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Врсте речи – утврђивање (РТС)
14.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Речи које означавају место, време и начин вршења радње (РТС)
15.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Домовина се брани лепотом – Љубивоје Ршумовић (РТС)
16.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Главни делови реченице: субјекат и предикат (РТС)
21.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Речи које означавају место, време и начин вршења радње (РТС)
22.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Стакларева љубав“, Гроздана Олујић (РТС)
ВИДЕО: Како настаје стакло?
23.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Стакларева љубав“ (2), Гроздана Олујић (РТС)
27.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Двије сеје брата не имале“, народна песма ( (РТС)
Народна лирска песма – „Двије сеје брата не имале“ (АУДИО)
28.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Заљубљене ципеле, 1. део, Пјер Грипари ( (РТС)
Заљубљене ципеле – Пјер Грипари (АУДИО)
Видео: Како нацртати ципеле
29.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Заљубљене ципеле, 2. део, Пјер Грипари ( (РТС)
30.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Употреба великог слова у писању назива улица и тргова (РТС)
05.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Употреба великог слова у писању имена празника, наслова књига, часописа и новина (РТС)
06.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Марко Краљевић и бег Костадин, народна песма, 1. део (РТС)
07.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Марко Краљевић и бег Костадин, народна песма, 2. део (РТС)
09.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Употреба великог слова (РТС)
11.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Писање датума. Писање бројева словима (РТС)
14.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Писање речце НЕ уз глаголе, придеве и именице (РТС)
15.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Љутито мече“, Бранислав Црнчевић (РТС)
Бранислав Црнчевић„Љутито мече“ (АУДИО)
18.05.2020
19.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Писање речце ЛИ (РТС)
20.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Писање речце ЛИ, утврђивање (РТС)
 
22.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Скраћенице (РТС)
25.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА –  Врапчић, Максим Горки (РТС)
26.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Писање сугласника Ј у речима (РТС)
27.05.2020
Научили смо у трећем разреду (годишњи тест)
29.05.2020
Научили смо у трећем разреду (годишњи тест) – РЕШЕЊА
МАТЕМАТИКА
27.03.2020 – ЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ
01.04.2020 – НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ
06.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Зависност производа од промене чинилаца, сталност производаобрада (РТС)
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем – утврђивање(РТС)
08.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Дељење збира и разлике бројем (РТС)
09.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем (РТС)
10.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (РТС)
13.04.2020.
Видео лекција – Разломци
14.04.2020.
Разломци (1/5; 1/10)
15.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (РТС)
16.04.2020
Разломци (1/3; 1/6; 1/9; 1/7)
21.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Дељење (РТС)
29.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Једначине, утврђивање (РТС)
30.04.2020
05.05.2020
06.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Паралелне праве и цртање паралелних правих (РТС)
07.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Нормалне праве и цртање нормалних правих (РТС)
08.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Углови и обележавање углова  (РТС)
09.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Врсте углова и цртање углова  (РТС)
13.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Квадрат и правоугаоник
15.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обим правоугаоника
18.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Круг и кружница. Цртање круга и кружнице (РТС)
19.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Графичко надовезивање дужи (РТС)
21.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обим правоугаоника (РТС)
22.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обим квадрата (РТС)
23.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обим правоугаоника и квадрата, утврђивање (РТС)
25.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Троугао. Цртање троугла (РТС)
26.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Обим троугла (РТС)
27.05.2020
ПРИРОДА И ДРУШТВО
24.03.2020
Видео лекција – Супер наука: Како функционише магнет? (Edu TV)
31.03.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Животне заједнице (РТС)
07.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Шта ко једе: ланац исхране
14.04.2020Шуме; биљке наших шума
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Биљке наших шума
15.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Веза живе и неживе природе (РТС)
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Ливаде и пашњаци
21.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Река 
 
23.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Баре и језера
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА 7 најлепших језера Србије
ВИДЕО ЛЕКЦИЈАОбедска бара
28.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Животне заједнице (РТС)
30.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Култивисане животне заједнице
05.05.2020
07.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Повртњак
12.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Парк
21.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Рециклажа (Магична учионица)
Рециклажа метала
Рециклажа папира
Рециклажа пластике
Рециклажа стакла
Рециклажа биоотпада – компостирање
23.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Кретање у простору (РТС)
26.05.2020
28.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Кретање може да производи звук
МУЗИЧКА КУЛТУРА
10.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Линијски систем, виолински кључ и трајање тонова (РТС)
24.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Ноте До, Ре, Ми, Фа, Сол – „Разгранала грана јоргована“(РТС)
Видео – „Разгранала грана јоргована“ народна песма
09.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Савила се бела лоза винова“ (РТС)
Видео – „Савила се бела лоза винова народна песма
22.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – „Ја посејах лубенице“, народна песма (РТС)
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Облици и боје у простору (РТС)
(ВИДЕО) Easy Easter Egg Basket DIY | Easter Crafts for Kids
(ВИДЕО) Paper Easter Egg Craft – Easter crafts for kids
22.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Визуелне информације и поруке (плакат, билборд, реклама) (РТС)
29.04.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Од старог до новог – израда музичког инструмента (звечка, фрулица, бубњеви…) (РТС)
(ВИДЕО)Како направити звечку?  
(ВИДЕО) Како направити бубњеве
13.05.2020
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Сликање без четкице (РТС)
(ВИДЕО)8 сјајних трикова за цртање
(ВИДЕО) – Техника цртања помоћу ролни тоалет папира маслачак техника