Matematika, nastavnik Dragana Bakoč , odeljenja 6/1 i 6/6


OPŠTE NAPOMENE I UPUTSTVA

Ukoliko ne koristite Google Classroom za rad, domaće zadatke šaljete do zadatog roka na adresu gagabakoc@gmail.com. Takođe, sva pitanja i nedoumice koje imate možete poslati na istu adresu

KONSULTACIJE u Google Classroom-u u danima kada su TV lekcije:
61 od 17.30-18.00, 66 od 17.00-17.30


ČETVOROUGAO
17.03.2020. — četvorougao, paralelogram
video lekcijePojam i elementi četvorougla
Stranice i uglovi četvorougla
Vrste četvorougla
18.-19.03.2020. — trapez
video lekcijePojam i osobine trapeza
pisani pregled gradivaTrapez
domaći zadatak
Rešeni primeri
Zbirka 723, 724, 725 (a, b), 726 (a).
Za one koji žele više 728, 729, 730 i sve ostalo što žele do kraja poglavlja — ovo nije obavezan domaći
21.03.2020. — vežbanjeUglovi četvorougla
21.03.2020.–srednja duž trougla i trapeza
pisani pregled gradiva sa rešenim zadacimaSrednja duž trougla i trapeza
domaći zadatakZbirka 748a, 749a, 750b, 751a, 752b, 753a.