Matematika, nastavnik Dragana Bakoč , odeljenja 7/3 i 7/4


OPŠTE NAPOMENE I UPUTSTVA

Ukoliko ne koristite Google Classroom za rad, domaće zadatke šaljete do zadatog roka na adresu gagabakoc@gmail.com. Takođe, sva pitanja i nedoumice koje imate možete poslati na istu adresu

KONSULTACIJE u Google Classroom-u u danima kada su TV lekcije:
74 od 13.30-14.00, 73 od 13.30-14.00


POLINOMI
17.-19.03.2020. — pojam polinoma, sabiranje i množenje polinoma
video lekcijePolinomi, uvod
Sabiranje polinoma
Množenje monoma
Množenje polinoma
pisani pregled gradivaMonomi, polinomi – teorija i zadaci
Kvadrat binoma
zadaci za vežbanjeRazlika kvadrata, kvadrat binoma
23.03.2020. — rastavljanje polinoma na činioce (distributivnost, kvadrat binoma, razlika kvadrata)
video lekcijeMetoda primenom
distributivnog zakona
Metoda primene razlike kvadrata
Metoda primene kvadrata binoma
pisani pregled gradiva sa rešenim zadacimaRastavljanje polinoma na činioce
Neki rešeni primeri iz zbirke
domaći zadatakiz priloženog fajla „Rastavljanje polinioma na činioce“ uraditi primere 1, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 26, 28 i 30
DEKARTOV KOORDINATNI SISTEM
24.03.2020. — Dekartov koordinatni sistem u ravni
video materijalDekartov koordinatni sistem
pisani pregled gradiva sa rešenim zadacimaDekartov koordinatni sistem
Rešeni zadaci
domaći zadatakDekartov koordinatni sistem
26.03.2020. — Rastojanje dve tačke u koordinatnoj ravni
video materijalRastojanje tačaka u koordinatnoj ravni
pisani pregleda gradiva sa rešenim primerimaRastojanje tačaka u koordinatnoj ravni
27.03.2020. — Središte duži i simetrija u koordinatnoj ravni
pisani pregleda gradiva sa rešenim primerimaSredište duži i simetrija
Rešeni zadaci
domaći zadatakKoord. sistem, dužina duži, simetrija
Rešenja
ZAVISNE VELIČINE I NJIHOVO GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE
30.03.2020. — Zavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje
video materijalZavisne veličine i njihovo grafičko predstavljanje
pisani materijalZavisne veličine i grafički prikaz
31.03.2020. — Direktna proporcionalnost
video materijalDirektna proporcionalnost
pisani materijalDirektna proporcionalnost
domaći zadatakZbirka zadatak 783, plus naći za sve primere koeficijent proporcionalnosti
03.04.2020. — Obrnuta proporcionalnost
video materijalObrnuta proporcionalnost
pisani materijalObrnuta proporcionalnost
domaći zadatakZbirka 797, 798, 799, 800. tabele precrtati u svesku i prikazati račun kojim računate koeficijent zavisnosti k (k=y*x)
06.04.2020. — Proporcija i razmera
video materijalSvojstva proporcije
pisani materijal Proporcija i razmera, teorija i rešeni zadaci
domaći zadatakZbirka 808 a), b) i d) i 809 a), v)
Rešenja
09.04.2020. — Primena proporcija
video materijalPrimena proporcija na direktno i obrnuto zavisne veličine
Primena proporcija na procentni račun
pisani materijal sa rešenim primerimaPrimena proporcija
Još rešenih primera
KRUG
21.04.2020. — Krug – obnavljanje
pisani materijalKrug
23.04.2020. — Centralni i periferijski ugao
pisani materijalCentralni i periferijski ugao
video materijalCentralni i periferijski ugao
rešeni zadaciCentralni i perif. ugao primeri zadataka
24.04.2020. — Centralni i periferijski ugao
rešeni zadaciRešeni primeri
domaći zadatakZbirka zadatak 613. Zadatak se radi sasvim identično kao zadatak 612 koji vam je urađen i nalazi se u priloženom fajlu
27.04.2020. — Obim kruga
video lekcijaObim kruga
pisani materijal sa rešenim primerimaObim kruga
domaći zadatakZbirka 635b), 636 b), 637b), 638b)
30.04.2020 — Dužina kružnog luka
video lekcijaDužina kružnog luka
pisani materijal sa rešenim primerimaDužina kružnog luka
vežbanje
domaći zadatakZbirka 657v), 658v), 659a) g)
05.05.2020. — Površina kruga
pisani materijal sa rešenim primerimaPovršina kruga
video lekcijaPovršina kruga
domaći zadatakZbirka 672a) b); 673 a) b) v), 674 a) v); 675 b)
Rešenja
07.05.2020. — Površina kruga, vežbanje
Rešeni zadaci iz zbirke
08.05.2020. — Površina delova kruga
pisani materijal sa rešenim primerimaGradivo
Zadaci iz zbirke
video lekcijaPovršine delova kruga
domaći zadatakZbirka 693, 699a) b), 700
Rešenja
12.05.2020. — Površine složenih figura
vežbanjeVežbanje 1
Vežbanje 2
Vežbanje 3
12.05.2020. — Površine složenih figura – vežbanje
Vežbanje 4
RAZMERA DUŽI I SLIČNOST
18.05.2020. –Razmera duži, samerljive i nesamerljive duži
pisani meterijal sa rešenim primerimaRazmera duži, samerljivost
video lekcijaRazmera duži
Samerljive i nesamerljive duži
19.05.2020. — Razmera duži – vežbanje
Rešeni zadaci
23.05.2020.— Sličnost trouglova
pisani materijalSličnost trouglova
video lekcijePojam sličnosti
Proporcionalnost stranica sličnih truglova
Primena sličnosti na pravougli trougao
Sličnost – vežbanje
25.-29.05.2020. –Sličnost trouglova – vežbanjeVežbanje 1
Vežbanje 2
Vežbanje 3
Vežbanje 4